Република България
 

Добре дошли на страницата на Пилотния проект за българска Електронна идентичност! Тук ще намерите обобщена информация за това какво представлява и как се използва еИД. Моля, запознайте се с тази информация, преди да започнете да използвате своето еИД. Следването на необходимите предварителни стъпки ще Ви гарантира безпроблемна работа с Вашата електронна идентичност.

Какво представлява еИД и за какво можете да я използвате?

Електронната идентичност е съвременния начин да се представите пред електронните услуги по сигурен метод. Така, чрез използването на еИД, електронните системи ще могат да Ви разпознават като физическо лице и да предоставят желаната услуга, без да е необходимо използване на допълнителни идентификационни кодове и др.

Преди да започнете работа с еИД

еИД е разработено, за да се използва на максимално широк спектър от компютърни системи - Windows (XP и следващи версии), MacOS и Linux. За достъп до услугите можете да използвате Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Препоръчваме използването на най-актуалната версия на тези браузери, което ще Ви гарантира най-добра степен на съвместимост и сигурност при работа с еИД.

Насоки за инсталиране и експлоатация на четци за контактни и безконтактни смарткарти:
- Кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на четец за контактни смарткарти серия ACR38x можете да намерите тук.
- Кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на четец за контактни смарткарти серия ACR128x можете да намерите тук.

Необходимо е на компютъра Ви да има инсталирана актуална версия на Java. За да проверите дали имате инсталирана и работеща Java, използвайте следния линк: Тест на Java. Ако нямате такава - можете да изтеглите и инсталирате Java от тук.

Важен елемент от подготовката на системата Ви е зареждането на служебните сертификати (т.нар. "удостоверителна верига") в браузъра, който използвате. Зареждането им позволява разпознаването на Вашата еИД като сигурен електронен идентификатор. Без тях Вашият браузер ще Ви напомня всеки път, че използваното еИД е непознато и може да крие проблеми в сигурността.

Инсталацията на удостоверителната верига протича по различен начин в зависимост от браузъра, който използвате. Изберете връзката за съответния браузър и следвайте автоматичния съветник за инсталация. След инсталацията рестартирайте Вашия браузъра преди да продължите.

Как да използвате Вашата еИД

Стъпка 1 – Поставете картата в четеца

Уверете, че към компютъра Ви няма свързани смарт карти, като например карта с електронен подпис.

Поставете смарт картата за еИД докрай в четеца с чипа нагоре. Уверете се, че четецът е свързан към USB порт на компютъра.

Важно: Ако след поставянето на смарт картата, системата изведе съобщение в долният десен ъгъл "Device driver not successfully installed", това засяга само работоспособността на драверите за Квалифициран електронен подпис (КЕП) и няма отношение към функционирането на еИД. Можете да продължите нормалната си работа с еИД.

Стъпка 2 - Стартирайте идентификацията
Заредете страницата с електронната услуга, която ще използвате. Намерете полето за идентификация като показаното на изображението. Натиснете бутона „Вход“ в полето „Електронна идентичност“.

Стъпка 3 - Разрешете стартирането на JAVA приложението
В зависимост от браузъра Ви, ще се появи прозорец или лента под адресното поле, където трябва да разрешите стартирането на JAVA приложението като маркирате опцията “Always trust content from this publisher“ и натиснете „Yes” или “Always run on this site”.
В появилия се прозорец, маркирайте опцията “Always trust content from this publisher“ и натиснете бутона “Run”.

Стъпка 4 - Разрешете достъпа до Вашата електронна идентичност
Уеб страницата прави заявка за прочитане на Вашата еИД. С въвеждане на вашия ПИН и натискане на бутона „Продължи“, давате разрешение за стартиране на процеса по идентификация.

Стъпка 5 - Разрешете използването на Вашите лични данни от електронната услуга
Връзката „Информация“ зарежда данни за Вашата еИД и за услугата, която ще го използва, във вида „С настоящето аз, Име Презиме Фамилия, давам съгласие да се предоставят идентификационни данни на услугата „Наименование на услуга“. Проверете дали текста, с който се съгласявате, отговаря на Вашето намерение.
След като сте убедени, че услугата трябва да получи Вашите идентификационни данни, въведете отново вашия ПИН и натиснете бутона „Продължи“, с което давате съгласие услугата да използва електронната Ви идентичност.

Стъпка 6 – Страницата ще зареди заявеното съдържание

Защита на еИД чрез ПИН код

Достъпът до вашата еИД е защитен с ПИН код, който е известен само на Вас.
Внимание! Препоръчваме Ви веднага след получаване на картата да промените своя ПИН! За да си гарантирате най-високо ниво на сигурност е важно регулярно да променяте ПИН кода за достъп до картата с такъв, който само Вие знаете.

За да бъде защитена картата от неправомерен достъп, след три погрешни въвеждания на ПИН кода, картата се блокира. Разблокирането става с използване на ПУК кода, който сте получили отпечатан на хартия заедно с Вашата карта.

За да променяте ПИН кода или да разблокирате Вашата картата е необходимо да инсталирате специализирано Java WebStart приложение с натискане на бутона "Старт". Ако по време на инсталацията се появи прозорец, моля маркирайте отметката Always trust content from this publisher и натиснете бутона Run. Следвайте инструкцията за работа с приложението за смяна и разблокиране на ПИН.

Ако нямате инсталирана Java Runtime Environment, Вие ще бъдете пренасочени към страницата за изтегляне на Java. Ако имате проблем със стартирането на приложението, можете да се изтеглите JNLP файла и да го стартирате директно.


Моля, запознайте се с начина на използване на еИД, преди да проверите Вашата електронна идентичност.

При нужда от помощ

Ако имате проблем с работата на Вашата еИД, уверете се отново, че сте изпълнили всички необходими стъпки, описани в секцията „Преди да започнете работа с еИД“. Ако все още срещате затруднения, можете да получите специализирана помощ на имейл eid@egov.bg.