Република България
 

Инструкция за инсталация на удостоверителната верига в Safari

Стъпка 1

Изберете връзката "eGovernmentTrustServices.cer" и отворете файла.

Стъпка 2
В появилия се прозорец натиснете бутона "Always Trust".

Стъпка 3

Изберете връзката "BaseOperationalCAeID.cer" и отворете файла.

Стъпка 4

Изберете връзката "OperationalCAeIDServiceProviders.cer" и отворете файла. Моля рестартирайте браузъра си.