Република България
 

Инструкция за инсталация на удостоверителната верига в Internet Explorer & Chrome

Стъпка 1

Изберете връзката "BGeID.pfx" и отворете файла с "Open" или го съхранете в желана от вас локация и го стартирайте от там.

Стъпка 2
В появилия се диалогов прозорец за импорт на сертификати, натиснете "Next".

Стъпка 3
В този прозорец можете да изберете къде да бъде записан импортирания сертификат. Натиснете "Next".

Стъпка 4
Натиснете "Next".

Стъпка 5
Натиснете "Next". Системата сама ще определи къде да постави импортирания сертификат.

Стъпка 6
Потвърдете импортирането с бутона "Finish".

Стъпка 7
При поява на прозорец, който иска инсталиране на сертификат, натиснете бутона "Yes".

Стъпка 8

Трябва да видите съобщение, че импортирането е успешно.

Моля рестартирайте браузъра си.