Република България
 

Инструкция за инсталация на удостоверителната верига във Firefox

Стъпка 1

Изберете връзката "eGovernmentTrustServices.cer" .

Стъпка 2
В появилия се прозорец сложете отметки в трите полета: "Trust this CA to identify websites", "Trust this CA to identify email users" и "Trust this CA to identify software developers". След това натиснете "OK".

Стъпка 3

Изберете връзката "BaseOperationalCAeID.cer" .

Стъпка 4
В появилия се прозорец сложете отметки в трите полета: "Trust this CA to identify websites", "Trust this CA to identify email users" и "Trust this CA to identify software developers". След това натиснете "OK".

Стъпка 5

Изберете връзката "OperationalCAeIDServiceProviders.cer" .

Стъпка 6

В появилия се прозорец сложете отметки в трите полета: "Trust this CA to identify websites", "Trust this CA to identify email users" и "Trust this CA to identify software developers". След това натиснете "OK".

Моля рестартирайте браузъра си.